Preşedinte : Judecător GUDAC PETRICĂ
Vicepreședinte : Judecător ROTARU VIORICA GABRIELA
Preşedinte Secţie penală cu delegaţie :Judecător ENESCU EMILIA ELENA
Preşedinte Secţie civilă cu delegaţie:Judecător IFRIM DANIELA VALENTINA
Preşedinte Secţie conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ şi fiscal :cu delegaţie Judecător RĂDUCU MIRELA

Colegiul de conducere :
Președinte
-Judecător GUDAC PETRICĂ
Membrii
-Judecător ROTARU GABRIELA - VIORICA
-Judecător RĂDUCU MIRELA
-Judecător VÎRDOL MIHAELA - NARCISA
-Judecător TRĂISTARU NICOLAE
-Judecător ENESCU EMILIA - ELENA
-Judecător DOBRIN MARIANA - NUȚI


Secţia CIVILĂ şi PENALĂ

Tribunalul Teleorman  
Alexandria, Str. Independenţei nr.22,
Cod poștal 140080
Email: tb-teleorman-reg@just.ro  
Telefon: 0247/311323 Fax: 0247/311323  

Secţia CMASCAF

Tribunalul Teleorman  
Alexandria, Str. Ion Creangă nr.53,
Cod poștal 140042
Email: tb-teleorman-regcaf@just.ro  
Telefon: 0247/311323; Fax: 0247/311323  

Petiţii si sesizări/Cerere de informare publică

Pentru orice sesizare/petiție/reclamație şi pentru orice solicitare de informare publică în baza legii 544/2001, vă rugăm contactați-ne la adresa
trteleorman@just.ro  

Siteul nostru pe portalul instanţelor de judecată

Pentru informaţii suplimentare consultaţi şi pagina Tribunalului Teleorman din cadrul
Portalul instanţelor de judecată