Taxa copii hotãrâri judecãtoreşti certificate cu menţiunea definitivă (legalizare):taxă judiciară timbru 5 lei /exemplar
Taxa copii alte acte din dosar decât hotãrâri judecãtoresţi conforme cu originalul: taxă judiciară timbru 1 leu /pagina
Taxă copii Xerox: 0,20 lei /pagina Taxa de apostilă :taxă judiciară timbru 4 lei /exemplar
Taxa de certificat :taxă judiciară timbru 1 lei Taxă de supralegalizare : taxă judiciară timbru 5 lei /exemplar


CONTURI PENTRU PLATA TAXELOR


1. Taxele judiciare de timbru se virează pe bază de ordin de plată în contul Primăriei Alexandria RO26TREZ60621070203xxxxx Cod fiscal 4652660 , beneficiar - Primăria Alexandria, Banca - Trezoreria Alexandria sau se depun în numerar la Direcţia impozite şi taxe din cadrul Primăriei Alexandria.
Plătitorii pot achita taxele judiciare de timbru atât în evidenţa fiscală cât şi la unităţile trezoreriei statului în a căror raza teritorială se află sediile instanţelor de judecată.

2. Plăţile onorarii experţi din cadrul Biroului local de expertiză Teleorman se virează pe bază de ordin de plată în contul RO32CECETR0137RON0035331, CUI 4469078 sau prin numerar de către plătitori în contul RO86CECETR01G9RON0311536 la CEC BanK Alexandria.

AMENZI JUDICIARE,CHELTUIELI DE JUDECATĂ


Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare se pot achita la Agenţiile de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal debitorul.

CALCULATOR TERMENE JUDICIARE

CALCULATOR TAXĂ JUDICIARĂ DE TIMBRU

<

Secţia CIVILĂ şi PENALĂ

Tribunalul Teleorman  
Alexandria, Str. Independenţei nr.22,
Cod poștal 140080
Email: tb-teleorman-reg@just.ro  
Telefon: 0247/311323 Fax: 0247/311323  

Secţia CMASCAF

Tribunalul Teleorman  
Alexandria, Str. Ion Creangă nr.53,
Cod poștal 140042
Email: tb-teleorman-regcaf@just.ro  
Telefon: 0247/311323; Fax: 0247/311323  

Petiţii si sesizări/Cerere de informare publică

Pentru orice sesizare/petiție/reclamație şi pentru orice solicitare de informare publică în baza legii 544/2001, vă rugăm contactați-ne la adresa
trteleorman@just.ro  

Siteul nostru pe portalul instanţelor de judecată

Pentru informaţii suplimentare consultaţi şi pagina Tribunalului Teleorman din cadrul
Portalul instanţelor de judecată